Allmänt om brukarkooperativet KIL

I november 1993 diskuterades behovet av ett medlemskooperativ av sex blivande brukare och deras företrädare. KIL startades år 1994 och de sex brukarna har ökats till 32 brukare och mer än 135 personliga assistenter år 2002.

Independent Living-ideologin syftar till mer personlig makt och kontroll för människor med funktionshinder. Kooperativet KIL är en förening som bygger på solidaritet och jämlikhet. KIL är öppen för alla personer i behov av personlig assistans oavsett ålder, kön, funktionshindrets art och omfattning, religion, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

KIL tillhandahåller enligt avtal personlig assistans åt medlemmar med funktionshinder.

Kooperativets tillgångar används för detta ändamål i enlighet med dess stadgar och inom av medlemmarna fastställd budget.

KIL vill skapa de praktiska förutsättningarna till att personer med behov av personlig assistans kan uppnå ett självbestämt liv, full delaktighet och jämlikhet genom att:

- stärka den enskilde genom utbildning, ömsesidigt stöd och rådgivning

- bereda kooperativa lösningar genom vilka personer med behov av personlig
assistans själva kan ordna sin personliga assistans och andra nyckeltjänster som behövs för ett självbestämmande liv

- bygga juridisk kompetens för att försvara och bygga ut rättigheter till ett självbestämmande liv

- påverka myndigheter, politiker och allmänheten

- föra ut INDEPENDENT LIVING-tankar och arbetssätt bland människor med funktionshinder, berörda myndigheter och yrkesgrupper samt till allmänheten