Arbetsmiljöarbete:

KIL bedriver ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete som gagnar våra medlemmar och anställda, exempelvis genom låg sjukfrånvaro. Vårt motto är att en assistent som mår bra utför ett bra arbete och då kan vi åstadkomma en bra assistans! Kooperativet KIL granskades under år 2001 tillsammans med 129 andra arbetsgivare av Arbetsmiljöverket. Granskningen avsåg de personliga assistenternas arbetsmiljö. Kooperativet KIL var en av 11 arbetsgivare som inte fick några påpekanden från Arbetsmiljöverket.