Vad är assistans?

Personlig assistans är ett stöd som är utformat efter den enskildas behov. De personliga assistenterna är knutna till den enskilde personen, inte till en viss verksamhet. De skall finnas med brukaren i olika verksamheter och olika tider på dygnet.
Ibland finns det behov av flera personliga assistenter samtidigt, ex under resor, förflyttningar och vissa fritidsaktiviteter. Brukaren bestämmer själv när och hur assistansen skall ges, på samma sätt som en person utan funktionsnedsättning råder över sina armar och ben!

Relation och kommunikation är nyckelbegrepp och av stor betydelse för assistansens kvalitet. Det är därför viktigt att brukaren alltid själv bestämmer vem som skall anställas.

De personliga assistenternas arbetsgivare (KIL) kan endast bestämma ramarna enligt kollektivavtal. Detta innebär att bara brukaren kan utbilda sina egna personliga assistenter i sina egna livsvillkor. En brukare med vissa funktionsnedsättningar kan behöva hjälp med detta av någon närstående person som kan tolka brukarens vilja och behov.


Att vara assistent:

Personlig assistans är ett krävande och ansvarsfullt arbete. För att på rätt sätt kunna utföra det som brukaren skulle ha gjort utan sitt funktionshinder kräver såväl personlig mognad som empati, förmåga att sätta sig in i en annan människas situation.

Vid varje nyanställning är det av vikt med kartläggning av den kompetens som efterfrågas. Vid sjukvårdande uppgifter sker allt i kontakt med den behandlande läkaren angående delegation till den personliga assistenten.

Brukaren eller hennes/hans företrädare upprättar en arbetsordning som tydligt visar vilka uppgifter som ingår i anställningen.