Vid nyanställning som personlig assistent:

Introduktionen sker tillsammans med brukaren, ev. anhöriga samt de övriga assistenterna och representanter för kooperativet KIL. Introduktionstiden kan variera och stor vikt läggs vid att den personliga assistenten känner sig säker i sitt arbete, känner att han/hon kan arbeta självständigt efter introduktionsutbildningen.

Kooperativet KIL erbjuder och bekostar adekvat utbildning för de anställda personliga assistenterna.